aktiviteter for 2020

Samlermessen i Rødovrehallen d. 8 november 2020 er aflyst på grund af Covid-19

Pistolskydning på Svansbjerg skydebane.
Der skydes D. 1. søndag i måneden kl. 9-12
Adresse: Lidenmarksvej 33A, 4681 Herfølge.

Riffel- og pistolskydning på Vigersted skydebane
”Krudtkassen” vil være på banen 3. lørdag i måneden fra 9-12, første
skydedag er d.21/03-2020
Adresse: Værkevadsvej 32B, 4100Ringsted
(rutevejledning på www.vigerstedskytteforening under praktiske info).
Kan man klare sig selv, kan der skydes på alle dage, mærket VSF dag.
Se skydedage på Skydebane Vigersted

Undtagelser:
Ingen skydning i januar
d. 18/4 har jagtforeningen banen om formiddagen, vi kan skyde om
eftermiddagen.

Grundet afregning med Vigersted, skal du registrere dig i klubhuset før
skydning startes
Du skal Enten ved at scanne sit kort, eller ved at skrive sig på en liste.

Januarmøde Lørdag den 25. januar, klokken 13
Adresse : Odin maskinfabrik, Elmedalsvej 6, 4200 Slagelse
Der serveres kaffe og wienerbrød. Du er velkommen til at medtage forskellige effekter, så vi kan holde byttemøde eller blot kigge på de forskellige effekter. Mødet starter med hyggeligt socialt samvær, hvor man kan se på de ting som medlemmerne har medbragt.
Klokken cirka 14 vil historiker Falck holde foredrag om Stigsnæs-batteri og Englandskrigen.

Mindeskydning. Søndag den 2. februar,
På Svansbjerg skydebane.
Deltagerne skal være tilmeldt skydningen klokken 10:00.
skydningen afvikles med enkelt skud forlader pistol, våbnet skal kunne godkendes til skydning under MLAIC’s regler.
Præmien er en Silver dollar i fin æske.
Der skydes ti skud til en trekant skive, to hånds fatning er tilladt. Der er fri
skyde tid.

Generalforsamling, Afholdes lørdag den 22. februar
Adresse: Odin maskinfabrik, Elmedalsvej 6, 4200 Slagelse
Sjællandske Sortkrudtskytter invitere dig hermed til generalforsamlingen.
Dagsorden ifølge vedtægter
Du er velkommen til at medbringe forskellige effekter så vi igen kan holde
et byttemøde eller blot kigge på.

Kalkunskydning. AFLYST AFLYST
fredag d. 1. maj, kl. 8:00 på Vigersted skydebane
Adresse: Værkevadsvej 32B, 4100 Ringsted
Vi starter som vi plejer med morgenbord, foreningen giver morgenbrød og en lille én.
Skydningen starter kl. 9:00 til kalkunen, og når den er truffet, skydes der til trekantskiven.
Har du noget sjovt/relevant du kunne tænke dig at donere som præmie, er dette meget velkomment.
HUSK Medbring selv mad og drikke til frokosten

Sommerudflugten er sløjfet grundet manglende deltagelse

DM afholdes af Hardsyssels Sortkrudtskytter i Struer d. 4-7 juni, Aflyst

100 år i anledning af genforeningen 1920
Ribe stifts sortkrudtskytter afholder HYGGEDAG se link Den 14 juni 2020
kl. 10:00 – 16:00

Åben hus/ Historisk skydning, Vigersted skydebane 8. august 2020,
kl. 10:00 – 16:00
se link

Panzermuseum East Aflyst, 12-13 september deres ”Historie og Livsstils marked
Adresse: Fladholtvej 18, 4200 Slagelse.
Sjællandske Sortkrudtskytter har lerduebanen, hvor gæster har en
mulighed for at skyde til et par lerduer, med et forlade gevær.
Har man lyst til at give en hånd med, så sig til.

Medaljeskydning 19 september på Vigersted skydebane.
For at deltage, skal man være mødt og tilmeldt 9:45.
Skydningen afvikles på 50m. banen efterhistorisk mål.
Fri forladeriffel. 10 skud. Plus evt. omskydning.
Præmien er en sølvdollar.

Dollarskydning. d. 4. oktober, på Svansbjerg skydebane.
For originale- og replica revolvere godkendt af Danske Sortkrudtskytter.
For at deltage, skal man være tilmeldt kl. 9:45, skydningen starter kl. 10:00. Der skydes 6 skud, To-håndsfatning må anvendes. Præmie en sølvdollar.
Ved pointlighed er der omskydning

”Griseskydning” og julehygge d. 6. december. På Svansbjerg skydebane.
Starter kl. 10:00. 6 skud med sortkrudt pistol eller revolver efter grisen,
en eller tohåndsfatning.
Præmien er en marcipangris og 2 flasker vin.
Efter skydningen kl. ca. 11:00, vil der blive serveret gløgg og æbleskiver.

Eksterne indbydelser
henviser vi til siden,
Danske Sortkrudtsskytter
Stævnekalender.