aktiviteter for 2023

Sjællandske sortkrudtskytters aktivitetskalender for 2023

Det tilrådes at orientere sig på Facebook, eller foreningens hjemmeside: www.sjaellandskeSortkrudtsskytter DK. Ændringer vil kunne forekomme.

Påmindelse:

Ved salg af registrerings pligtige (SKV) våben, må du ikke aflevere dit våben, før køberen står med SKV kortet, hvorpå våbnet er registreret.

Sælger man via et auktionshus, f.eks. Bruun Rasmussen eller Lauritz, har disse forhandler-tilladelse, men er ikke alt for gode til registreringspligtige våben. De glemmer ofte at afmelde våbnet til SKV.

Sørg for at få en detaljeret kvittering, med minimum type (gevær – pistol) og nummer, og send så en kopi til foreningen. Vi sender den videre til SKV.

Har man brug for at låne et våben til en bestemt lejlighed, kan vi lave en transport tilladelse.

Pistolskydning på Svansbjerg skydebane Lidemarksvej 33A, 4681 Herfølge. Den 1. søndag i måneden, kl. 9-12, hvor ”krudtkassen” vil være på banen.

Dog flytter vi skydningen i januar til søndag d. 8

Riffel- og pistolskydning på Vigersted skydebane Værkevadsvej 32B, 4100 Ringsted (rutevejledning på www.vigerstedskytteforening.dk under praktiske info), 3. lørdag i måneden fra 9-12, hvor vi bestræber os på, at ”krudtkassen” vil være på banen.

Grundet afregning med Vigersted, skal man registrere sig i klubhuset før skydning. Enten ved at scanne sit kort, eller ved at skrive sig på en liste

Januarmøde:
Søndag den 22. januar kl. 13 i Odin Maskinfabriks mødelokaler, Elmedalsvej 6, 4200 Slagelse.

Med foredrag af Sune Wadskjær Nielsen om stormen på Stralsund, 31. maj 1809 og de begivenheder der førte til dette slag, hvor danske styrker deltog.

Sune er forfatter til bøgerne: ”Det Danske Rytteri”, ”Rædselstiden”, og ”Holmen Katastrofen”  Som vanlig er der plads til byttemøde og hyggesnak

Mindeskydning.
Søndag den 5. februar, på Svansbjerg skydebane.
Obs: deltagerne skal være tilmeldt skydningen klokken 10:00.

Skydningen afvikles med enkelt skud forlader pistol, våbnet skal kunne godkendes til skydning under MLAIC’s regler. Præmien er en Silver dollar i fin æske. Der skydes ti skud til en trekant skive, to hånds fatning er tilladt. Der er fri skydetid.

Generalforsamling.
Søndag den 12. februar 2023 kl. 13:00, på Odin maskinfabrik, Elmedalsvej 6, 4200 Slagelse.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Du er velkommen til at medbringe forskellige effekter, så vi igen kan holde et byttemøde eller få en snak.

Præmieskydning for bagladerifler
Lørdag 15. april kl. 10, på Vigersted Skydebane. Se regelsæt.

Kalkunskydning.
Mandag den 1. maj, kl. 8:00 på Vigersted skydebane, Værkevadsvej 32B, 4100 Ringsted
Vi starter som vi plejer med morgenbord, foreningen giver morgenbrød og en lille én.
Skydningen starter kl. 9:00 til kalkunen, og når den er truffet, skydes der til trekantskiven.
Har du noget sjovt/relevant du kunne tænke dig at donere som præmie, er dette meget velkomment.

Medbring selv mad og drikke til frokosten.

DM afholdes i år af Falsterske Sortkrudtskytter d. 9-10-11 juni. De forventer at starte fredag eftermiddag med lerdueskydning, som vi sjældent bliver tilbudt.

Åbent hus på Vigersted: Hvor vi plejer at deltage.Formodes at blive i august, men der foreligger ingen dato

Medaljeskydning:
Lørdag den16. september på Vigersted skydebane. For at deltage, skal man være mødt og tilmeldt kl. 9:45. Skydningen afvikles på 50m. banen efter historiske mål. Fri forladeriffel. 10 skud. Præmien er en sølvdollar. Ved pointlighed er der omskydning.

Dollarskydning:
Søndag den 1. oktober, på Svansbjerg skydebane. For originale- og replica revolvere godkendt af Danske Sortkrudtskytter. For at deltage, skal man være tilmeldt kl. 9:45, skydningen starter kl. 10:00. 6 skud,

To-håndsfatning må anvendes.  Præmie en sølvdollar. Ved pointlighed er der omskydning.

”Griseskydning” og julehygge:
Søndag den 3. december, på Svansbjerg skydebane. Starter kl. 10:00. 6 skud med sortkrudt pistol eller revolver efter grisen, een eller tohåndsfatning. Skydetid 10 minutter. Præmien er en marcipangris og 3 flasker vin.

Efter skydningen kl. ca. 11:00, vil der blive serveret gløgg og æbleskiver.

Pistolskydning på Svansbjerg skydebane Lidemarksvej 33A, 4681 Herfølge. Den 1. søndag i måneden, kl. 9-12, hvor ”krudtkassen” vil være på banen.

Dog flytter vi skydningen i januar til søndag d. 8

Riffel- og pistolskydning på Vigersted skydebane Værkevadsvej 32B, 4100 Ringsted (rutevejledning på www.vigerstedskytteforening under praktiske info), 3. lørdag i måneden fra 9-12, hvor vi bestræber os på, at ”krudtkassen” vil være på banen.

Grundet afregning med Vigersted, skal man registrere sig i klubhuset før skydning. Enten ved at scanne sit kort, eller ved at skrive sig på en liste

P.B.V

Jan Buchwald