Foreningsbestemmelser

Forenings betingelser

Standartvedtægter. i PDF-format

Hvis du er interesseret i at blive medlem, forventer vi, at du møder op på skydebanen 3 eller 4 gange. Dette giver os mulighed for at se hinanden an. Hvis du så stadig er interesseret, vil bestyrelsen tage stilling til din ansøgning om medlemskab.
Kontingentet for 2020 er kr. 450,00 + kr. 100,00 i indmeldelsegebyr
Kontingentet vedtages årligt på generalforsamlingen.

Udmeldelse af foreningen gives mundtlig eller skriftlig til en i bestyrelsen. Dog skal man sikre sig at have afhændet de våben man evt. har på en SKV2 tilladelse , eller få den nye sortkrudts forening til at lave en SKV-overførsel

Ved indkøb af private sortkrudtsvåben der er omfattet af våben loven, kan tilladelse gives for Geværer ved indmeldelse, for pistol eller revolver efter 2 års medlems skab, dog kan anciennitet overføres fra andre skytteforeninger.
En SKV2 ansøgning skal godkendes af formanden samt Politiets våben kontor, og koster kr. 300,00.