Om foreningen

Sjællandske Sortkrudtskytter er en forening, der er tilsluttet lands forbundet Danske Sortkrudtsskytter. Skydningen startede i 1978 med det formål, dels at give interesserede mulighed for at dyrke skydning med forlade våben under så oprindelige vilkår som muligt, dels at udbrede interessen for de historiske våben, dels at virke for deres bevarelse og dels fremme forskningen om gammel våben teknologi og –anvendelse.

Den typiske sortkrudtskytte interesserer sig for de historiske aspekter ved skydningen – specielt skydning med forlade våben Det kan dreje sig om at forfine lade teknikken eller projektil fremstillingen på de historiske vilkår. Eller det kan dreje sig om prøve skydning med gamle militærvåben våben til sammenligning med historiske optegnelser. Derudover danner foreningen rammen om et hyggeligt og kammeratligt forenings liv.

Venlig hilsen formanden
Jan Buchwald