Kalkunskydning

Våben : Fri sortkrudts forladegevær
Afstand: 50 mtr., stående frihånd.

Man mødes kl. 8.oo til fælles morgenbord, hvor foreningen giver morgenbrød og en lille en til halsen.

Kl. 09:00 starter Skydningen til Kalkunen.

Der trækkes lod om rækkefølgen i skydningen til kalkunen.

1. Fedtskud til 4 mål, hvor der er udsat 4 halve gl. Dansk.
2 skytter af gangen.

2. Skydning til “kalkun atrappen”, der kører på en skinne bag ved en træplanke. Der er 3 præmier, hvoraf 1. præmien altid er en kalkun (enten ny slagtet eller frossen).

kalkun skydning 2021
1. Kalkunvinder Gorm Rasmussen


Trekantskydningen.
Når vi er færdige med at skyde til kalkunen, går vi over til at skyde trekantskydning. Der skydes til 2 Trekantskiver der er inddelt fra 1 til 20.
1. præmien altid er et horn forarbejdet af et af vores medlemmer.

Skydningen slutter ved et nærmere fastsat tidspunkt, eller tidligere hvis
ikke der er flere, der vil skyde.
Ved pointlighed skydes der først om mellem de skytter, der har opnået 20
point, derefter skydes der om mellem de skytter, der har opnået 19 point og derefter mellem dem, der har opnået 18 point.
Der er minimum 3 præmier, men omskydningen fortsætter til det dækker,
de antal præmier, vi har.

Trekants skydning 2021, Svansbjergs Horn
1. Claus Gade Hansen


Kalkun skydning 2019
1. Kalkunvinder Claus Gade Hansen

Trekants skydning 2019
1. Svanbjergs horn Ulrik S.

Fedt skud 2019
1. Jens Christiansen