Sjællandske Sortkrudtskytter

Sjællandske Sortkrudtskytter

Stormøllevej 40 • 4600 Køge • Tlf. 2534 4521 • Mail. bjoern-ellen@webspeed.dk

Afsnit Om OS
Afsnit Præmieskydninger
Afsnit Møder og Udflugter
Afsnit Billed galleri
Afdeling Våbenteknik
Afdeking Link
Retur til Forsiden

Om OS

Hvem er vi

Sjællandske Sortkrudtskytter er en forening, der er tilsluttet lands forbundet Danske Sortkrudtsskytter. Skydningen startede i 1978 med det formål, dels at give interesserede mulighed for at dyrke skydning med forlade våben under så oprindelige vilkår som muligt, dels at udbrede interessen for de historiske våben, dels at virke for deres bevarelse og dels fremme forskningen om gammel våben teknologi og –anvendelse.

Den typiske sortkrudtskytte interesserer sig for de historiske aspekter ved skydningen – specielt skydning med forlade våben Det kan dreje sig om at forfine lade teknikken eller projektil fremstillingen på de historiske vilkår. Eller det kan dreje sig om prøve skydning med gamle militærvåben våben til sammenligning med historiske optegnelser. Derudover danner foreningen rammen om et hyggeligt og kammeratligt forenings liv.

Venlig hilsen formanden
Jan Buchwald

Se også vor folder 'En information' i PDF-format
samt Standartvedtægter.

Forenings betingelser

Vores årlige kontingent er Se forside ,vedtages på generalforsamlingen.

Hvis du er interesseret i at blive medlem, forventer vi, at du møder op på skydebanen 3 eller 4 gange. Dette giver os mulighed for at se hinanden an. Hvis du så stadig er interesseret, vil bestyrelsen tage stilling til din ansøgning om medlemskab. Indmeldelsesgebyr er kr. 100,- + kontingent.

Udmeldelse af foreningen gives mundtlig eller skriftlig til en i bestyrelsen. Dog skal man sikre sig at have afhændet de våben man evt. har på en SKV2 tilladelse , eller få den nye sortkrudts forening til at lave en SKV-overførsel

Ved indkøb af private sortkrudtsvåben der er omfattet af våben loven, kan tilladelse gives for Geværer ved indmeldelse, for pistol eller revolver efter 2 års medlems skab, dog kan anciennitet overføres fra andre skytteforeninger.
En SKV2 ansøgning skal godkendes af formanden samt Politiets våben kontor, og koster (Kr.200,- i 2011) .

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Fra venstre:

  • Klavs Flittner (suppleant) tlf. 20488807 – @: lerklinten28@gmail.com
  • Jens Drongesen (best.medlem) tlf. 21206954 – @: jcdronge@mil.dk
  • Karin Flittner (sekretær) tlf. 26321807 – @: lerklinten28@gmail.com
  • Jan Buchwald (Formand) tlf. 30951316 @: jan_buchwald@yahoo.dk
  • Gorm Rasmussen (best.medlem)
  • Jesper Thykier (kasserer) tlf. 23203820 - @: jesthy@post7.tele.dk
      
Opdated: 2000-01-01 © Copyright by bc4web Skydebane Svansbjerg Side op Foreningsmærker
Link til bc4web Kvalitets kontrol